برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (4498)

« آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در دخالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهد یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانائی ، خسارتی Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4497)

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری243-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی254-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده252- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری252-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی252-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات262-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری Read more…

پایان نامه ها

تحقیق c (4496)

گفتار دوم: حکم قانون31بند اول: خیارات معینه34بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص35مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن35گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها36گفتار دوم: قلمرو قرارداد37 در این Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4495)

1- وجود اراده 462- اعلام اراده 473- رضایت مکتوب 484- رضایت شفاهی 495- توافق دو اراده 506- اهلیت 547- مورد معامله در قرارداد معالجه 55فصل دوم: ماهیت، اوصاف، و شرایط قراردادهای درمان 57مبحث اول : Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4494)

بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط بایع25گفتاردوم – موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران26بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ26بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران26فصل Read more…

پایان نامه ها

منبع تحقیق c (4493)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4492)

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی16 سایت منبع پایان نامه بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان17گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی18بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه18بند دوم Read more…

پایان نامه ها

تحقیق c (4491)

مقدمهبا توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی Read more…

پایان نامه ها

دانلود مقاله c (4490)

2-3-2-تعهد ظهرنویس…………………………………………………………………………………………………………..343-3-2-تعهدات ضامن……………………………………………………………………………………………………………..344-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………………………………355-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………………………………………..36 4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی…………………………………………………….371-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده………………………………………………………………………………37 2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………………….38 3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد c (4489)

مناسب نیستفهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………………………………………………6 سایت منبع پایان نامه مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..8مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..10گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………10گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..12مبحث سوم – حقوق Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (4488)

4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………………‌20 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه c (4487)

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1فصل اول- کلیات 5مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 6گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 6گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 8الف) قرارداد داوری 9ب) تجاری بودن داوری 10ج) Read more…